top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely létrejött egyrészről

Porpáczi Júlia, mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

Nyilvántartási szám:53247616;

Adószám: 69482005-1-38.;

Székhely: 9781 Egyházashollós, Rákóczi tér 6.);

E-mail cím: julia.porpaczi@gmail.com

Telefonszám: 06 30 428 2171


másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett weboldalán (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénylője, mint jelentkező

– a továbbiakban: Jelentkező

a továbbiakban együttesen: szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szolgáltató a www.porpaczijuliapszichologus.com honlapon keresztül pszichológiai tanácsadási tevékenységi kört, szolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) ajánl. A Szolgáltató célja a pszichés zavarokkal nem rendelkező személyek lelki egészségének megőrzése, fejlesztése, lelki és mentális egészségvédelme, illetve életminőségének javítása.

Az 1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) értelmében Magyarországon pszichiátriai diagnózis felállítására kizárólag pszichiáter szakorvos, pszichoterápia végzésére klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta jogosult. Jelen szolgáltatás nem minősül ilyen tevékenységnek (pszichiáteri ellátásnak, illetve pszichoterápiának) és nem minősül egészségügyi ellátásnak. Az általam nyújtott szolgáltatás mentál-egészségügyi ellátásnak (nem egészségügyi szolgáltatásként, TEÁOR: 869007) minősül.

2. A szolgáltatást igénybe vevők köre, annak módja

A honlapon feltüntetett szolgáltatás igénybe vevője, azaz Jelentkező lehet minden cselekvőképes természetes személy. Kiskorúak a szolgáltatást kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával tudják igénybe venni. Amennyiben a Jelentkező által megadott életkor valótlan – azaz a kiskorú jelentkező nagykorúnak tünteti fel magát –Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.

A szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás igénylésével Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik.  

​ A Jelentkező telefonos, vagy online megkeresése nyomán Szolgáltató és Jelentkező megállapodnak a szolgáltatásról, melynek pontos részleteit, kereteit, úgymint szolgáltatás időpontja, módja, típusa, ellenszolgáltatás díja, ellenszolgáltatás fizetésének módja, az e-mailben vagy szóban kötött megállapodás tartalmazza. A szóbeli megállapodás leírás és aláírás nélkül is szerződésnek minősül.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Jelentkező általi igénybevétele személyes vagy online konzultáció keretében valósul meg.

Amennyiben az előre egyeztetett, lefoglalt konzultáció lemondására az időpontot megelőző 48 órával kerül sor, a konzultációt díjat köteles a Jelentkező megtéríteni abban az esetben is, ha a konzultációt nem veszi igénybe.

3. Adatszolgáltatás és adatkezelés

Az ülésekre történő jelentkezéssel a Szolgáltató a Jelentkező alábbi személyes adatait kezeli: név, számlázási adatok, e-mail cím, mobiltelefonszám. Az adatkezelés célja a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Jelentkező az általa megadott adatok kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatait az Adatkezelő 3 munkanapon belül törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. Szolgáltatás lezárása

A szolgáltatás lezárását a szerződő felek egyaránt kezdeményezhetik a szóban vagy írásban egyeztetett megállapodás nyomán.

Általános szerződési feltételek: Welcome
bottom of page